INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Hem actualitzat la nostra política de protecció de dades.  Ens comprometem a salvaguardar les dades personals dels usuaris dels nostres serveis i us informem de l’ús que en podem fer sempre que disposem del consentiment per tractar dades personals d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades quan les cedeix a Policlínica Letamendi?
PERCIPI, S.L.U.
B65021149
C/TARRAGONA 10 B – 08901 – L’HOSPITALET
info@percipi.cat

Amb quina finalitat tractem dades personals?
Portar a terme les tasques pròpies de la realització dels nostres serveis de conceptualització i consultoria de comunicació, serveis tècnics i producció d’esdeveniments. També tractem la informació per a la gestió administrativa de tramitacions  i per a la facturació dels serveis prestats, així com per enviar comunicacions comercials.

Quant de temps conservarem les dades?
Les dades es conservaran el temps que es mantingui la relació comercial i, si s’escau, durant els anys necessaris per tal de donar compliment a les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el document CONSENTIMENT EL RECAPTAR DADES PERSONALS.

A quins destinataris es comunicaran les dades?
Les dades només es tracten a PERCIPI i no es comparteixen amb cap altra organització, a excepció de la compartició d’informació que de manera acordada es produeixi en el marc de producció i gestió de cada projecte i el compliment de les obligacions legals, administratives i fiscals.

Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països. Quan treballem amb plataformes de gestió o repositoris de dades i núvols que treballen a nivell internacionals comprovem que aquests compleixin amb els ciriteris de privacitat que establei el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en PERCIPI, S.L.U. estem tractant dades personals que li concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins amb què van ser recaptats.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, PERCIPI, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte quan hi hagi motiu legítims imperiosos o per a l’exercici de la defensa de possibles reclamacions. Vostè podrà exercitar materialment els seus drets adreçant un mail a info@percipi.cat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas què senti conculcats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de Protecció de Dades competent, Agencia Española de Protección de Datos, a través del seu lloc web: www.apdcat.gencat.cat

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en PERCIPI, S.L.U. procedeixen de la persona interessada o d’alguan font autoritzada a comunicar-les. Las categories de dades que es tracten són:
• Dades d’identificació
• Dades de contacte (telèfons, adreces postals i electròniques, altres dades de contacte)

No es tracten dades especials.