Producció - filmació

SECA – Sociedad Española de Calidad Asistencial

Guíó, realització i producció del vídeo de presentació de la Sociedad Española de Calidad Asistencial.

Nou bloc quirúrgic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Guíó, realització i producció del vídeo de presentació del nou bloc quirúrgic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 2016

Dept. de Salut – Testimonis

Realització d’un seguit de vídeos testimonials de participació dels professionals en la presentació de 919 experiències de la 4a jornada del Pla de Salut celebrada a Sitges (28/11/2014).

Finestres de la memòria

Conceptualització i producció del vídeo de presentació del projecte “Finestres de la memòria” del Centre cultural Casa Elizalde, que recull la memòria fotogràfica de la Dreta de l’Eixample de Barcelona.