Consultoria de comunicació

Canal Salut – Actualitat

Conceptualització de la secció Actualitat del Canal Salut.

AQuAS – Web corporatiu

Conceptualització del web corporatiu de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya – AQuAS.

Col·legi de Periodistes

Conceptualització del web del Col·legi de Periodistes de Catalunya – CPC.

Finestres de la memòria

Conceptualització del web Anàlisi de necessitats de comunicació Arquitectura de la informació

Finestres de la memòria

Conceptualització i producció del vídeo de presentació del projecte “Finestres de la memòria” del Centre cultural Casa Elizalde, que recull la memòria fotogràfica de la Dreta de l’Eixample de Barcelona.

Dept. d’Educació – Què puc fer?

Conceptualització d’un interactiu audiovisual per a la difusió de l’oferta de formació professional 2009-2010.

Oficina Virtual de Tràmits

Conceptualització del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Definició del model de tràmit a estandarditzar en aquest nivell de l’Administració per tal de facilitar l’experiència informacional i la tramitació en línia.
Definició de l’arquitectura de la informació i disseny d’interacció acostant l’experiència d’usuari a una solució dinàmica simplificada en zones transaccionals.