Consultoria de comunicació

METRÒPOLIS BARCELONA

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web METRÒPOLIS BARCELONA – PDU (Pla director urbanístic meropolità).

Consulta de llistes d’espera CatSalut

Conceptualització i disseny de la consulta de dades de les llistes d’espera de Catalunya: el temps mitjà d’espera que té cada centre sanitari i cada patologia per poder atendre les persones que han de ser operades, s’han de fer una prova diagnòstica o s’han de visitar en una consulta d’atenció especialitzada.

SOC – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)  seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu GECO+ responsiu.

Cap d’Any 2018 – Terrassa

Conceptualització, guió i coordinació de la Festa de Cap d’Any 2018, 2019 i 2020 de l’Ajuntament de Terrassa.

ICS – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web de l’Institut Català de la Salut (ICS) seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu CECO+ responsiu.

ICAEN – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu CECO+ responsiu.

Cercador RSIPAC – Dept. de Salut

Conceptualització i disseny del Cercador del Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya

CoNCA – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu CECO+ responsiu.

AMB – Taxi

Conceptualització del web del Taxi – Instititut Metropolità del Taxi, seguint el nou model establert per als webs de l’esfera de comunicació de l’AMB.

Dept. de Salut – Jornades 2014

Conceptualització, producció i realització d’un conjunt de vídeos d’animació d’un conjunt de vídeos d’animació per a la de presentació de l’evolució del Pla de Salut 2011-2015 en el marc de la 3a. Jornada del Pla de salut 2011-2015 (Sitges, 27 i 28 de novembre de 2014).
Direcció del procés creatiu de guió, línia gràfica i animació.
Locucions i […]

AMB – Serveis per a empreses

Conceptualització del cercador de recursos i serveis per empreses i emprenedors que ofereixen les diverses institucions i entitats sectorials a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Dept. de Salut – Testimonis

Realització d’un seguit de vídeos testimonials de participació dels professionals en la presentació de 919 experiències de la 4a jornada del Pla de Salut celebrada a Sitges (28/11/2014).

AMB – App Naus i solars

Disseny d’interacció de l’app de cerca de naus i solars industrials al territori metropolità, de l’àmbit de Desenvolupament econòmic de l’àrea metropolitana de Barcelona – AMB .

IAS Girona/ICS – Projecte CIMS

Conceptualització d’un vídeo d’animació per a la presentació del projecte CIMS que recull les bases del model organitzatiu i assistencial de l’Institut d’Assistència Sanitària i l’Institut Català de la Salut – ICS a la Regió Sanitària de Girona.
Direcció del procés creatiu i la producció del guió, la línia gràfica i l’animació, les locucions i el […]

AMB – Web corporatiu

Anàlisi de l’estructura de continguts del web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB. Definició del nou arbre de continguts en coherència amb el que estableix la Llei 31/2010. Conceptualització del nou web corporatiu de l’AMB.