Conceptualització

BARCELONA INTERNATIONAL WELCOME

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del web BARCELONA INTERNATIONAL WELCOME de l’Ajuntament de Barcelona.

METRÒPOLIS BARCELONA

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web METRÒPOLIS BARCELONA – PDU (Pla director urbanístic meropolità).

SECA – Sociedad Española de Calidad Asistencial

Guíó, realització i producció del vídeo de presentació de la Sociedad Española de Calidad Asistencial.

Consulta de llistes d’espera CatSalut

Conceptualització i disseny de la consulta de dades de les llistes d’espera de Catalunya: el temps mitjà d’espera que té cada centre sanitari i cada patologia per poder atendre les persones que han de ser operades, s’han de fer una prova diagnòstica o s’han de visitar en una consulta d’atenció especialitzada.

SOC – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)  seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu GECO+ responsiu.

Cap d’Any 2018 – Terrassa

Conceptualització, guió i coordinació de la Festa de Cap d’Any 2018, 2019 i 2020 de l’Ajuntament de Terrassa.

ICS – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web de l’Institut Català de la Salut (ICS) seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu CECO+ responsiu.

ICAEN – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu CECO+ responsiu.

Cercador RSIPAC – Dept. de Salut

Conceptualització i disseny del Cercador del Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya

CoNCA – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu CECO+ responsiu.