Arquitectura de la informació

METRÒPOLIS BARCELONA

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web METRÒPOLIS BARCELONA – PDU (Pla director urbanístic meropolità).

Consulta de llistes d’espera CatSalut

Conceptualització i disseny de la consulta de dades de les llistes d’espera de Catalunya: el temps mitjà d’espera que té cada centre sanitari i cada patologia per poder atendre les persones que han de ser operades, s’han de fer una prova diagnòstica o s’han de visitar en una consulta d’atenció especialitzada.

SOC – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)  seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu GECO+ responsiu.

ICS – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web de l’Institut Català de la Salut (ICS) seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu CECO+ responsiu.

ICAEN – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu CECO+ responsiu.

AMB – Taxi

Conceptualització del web del Taxi – Instititut Metropolità del Taxi, seguint el nou model establert per als webs de l’esfera de comunicació de l’AMB.

AMB – Serveis per a empreses

Conceptualització del cercador de recursos i serveis per empreses i emprenedors que ofereixen les diverses institucions i entitats sectorials a l’àrea metropolitana de Barcelona.

CatSalut – Centres sanitaris

Conceptualització del cercador de centres sanitaris CatSalut. Definició de la versió imprimible de la Guia de centres sanitaris.

CatSalut – AST

Conceptualització del web d’Assistència Sanitària Transfronterera- AST, en el marc del web CatSalut. Adequació dels continguts d’acord amb el marc legal.

AMB – Web corporatiu

Anàlisi de l’estructura de continguts del web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB. Definició del nou arbre de continguts en coherència amb el que estableix la Llei 31/2010. Conceptualització del nou web corporatiu de l’AMB.

Canal Salut – Actualitat

Conceptualització de la secció Actualitat del Canal Salut.

AQuAS – Web corporatiu

Conceptualització del web corporatiu de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya – AQuAS.

Col·legi de Periodistes

Conceptualització del web del Col·legi de Periodistes de Catalunya – CPC.

Finestres de la memòria

Conceptualització del web Anàlisi de necessitats de comunicació Arquitectura de la informació

Oficina Virtual de Tràmits

Conceptualització del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Definició del model de tràmit a estandarditzar en aquest nivell de l’Administració per tal de facilitar l’experiència informacional i la tramitació en línia.
Definició de l’arquitectura de la informació i disseny d’interacció acostant l’experiència d’usuari a una solució dinàmica simplificada en zones transaccionals.