Arquitectura de la informació

BARCELONA INTERNATIONAL WELCOME

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del web BARCELONA INTERNATIONAL WELCOME de l’Ajuntament de Barcelona.

METRÒPOLIS BARCELONA

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web METRÒPOLIS BARCELONA – PDU (Pla director urbanístic meropolità).

Consulta de llistes d’espera CatSalut

Conceptualització i disseny de la consulta de dades de les llistes d’espera de Catalunya: el temps mitjà d’espera que té cada centre sanitari i cada patologia per poder atendre les persones que han de ser operades, s’han de fer una prova diagnòstica o s’han de visitar en una consulta d’atenció especialitzada.

SOC – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)  seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu GECO+ responsiu.

ICS – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web de l’Institut Català de la Salut (ICS) seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu CECO+ responsiu.

ICAEN – web GECO+ responsiu

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) seguint els criteris corporatius de gencat per a la comunicació web  i les pautes tècniques del gestor corporatiu CECO+ responsiu.

AMB – Taxi

Conceptualització del web del Taxi – Instititut Metropolità del Taxi, seguint el nou model establert per als webs de l’esfera de comunicació de l’AMB.

AMB – Serveis per a empreses

Conceptualització del cercador de recursos i serveis per empreses i emprenedors que ofereixen les diverses institucions i entitats sectorials a l’àrea metropolitana de Barcelona.

CatSalut – Centres sanitaris

Conceptualització del cercador de centres sanitaris CatSalut. Definició de la versió imprimible de la Guia de centres sanitaris.

CatSalut – AST

Conceptualització del web d’Assistència Sanitària Transfronterera- AST, en el marc del web CatSalut. Adequació dels continguts d’acord amb el marc legal.

AMB – Web corporatiu

Anàlisi de l’estructura de continguts del web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB. Definició del nou arbre de continguts en coherència amb el que estableix la Llei 31/2010. Conceptualització del nou web corporatiu de l’AMB.

Canal Salut – Actualitat

Conceptualització de la secció Actualitat del Canal Salut.

AQuAS – Web corporatiu

Conceptualització del web corporatiu de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya – AQuAS.

Col·legi de Periodistes

Conceptualització del web del Col·legi de Periodistes de Catalunya – CPC.

Finestres de la memòria

Conceptualització del web Anàlisi de necessitats de comunicació Arquitectura de la informació