Web

Finestres de la memòria

Conceptualització del web Anàlisi de necessitats de comunicació Arquitectura de la informació

Oficina Virtual de Tràmits

Conceptualització del portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Definició del model de tràmit a estandarditzar en aquest nivell de l’Administració per tal de facilitar l’experiència informacional i la tramitació en línia.
Definició de l’arquitectura de la informació i disseny d’interacció acostant l’experiència d’usuari a una solució dinàmica simplificada en zones transaccionals.