Descripció del projecte

Anàlisi de necessitats de comunicació del projecte impulsat pel Centre Cultural Casa Elizalde per recuperar la memòria històrica de la Dreta de l’Eixample.

Conceptualització del web. Arquitectura de la informació i disseny d’interacció.