Descripció del projecte

Conceptualització i definició de l’arquitectura de la informació del nou web METRÒPOLIS BARCELONA – PDU (Pla director urbanístic meropolità).