Descripció del projecte

Servei tècnic d’il·luminació d’un set per a una campanya publicitària.