Descripció del projecte

Col·locació de moqueta per a l’adequacio d’espais diversos del Poliesportiu Municipal Gornal a L’Hospitalet amb motiu de la seva inauguració oficial en 2015.