Descripció del projecte

Realització d’un seguit de vídeos testimonials de participació dels professionals en la presentació de 919 experiències de la 4a jornada del Pla de Salut celebrada a Sitges (28/11/2014).