Descripció del projecte

Disseny d’interacció de l’app de cerca de naus i solars industrials al territori metropolità, de l’àmbit de Desenvolupament econòmic de l’àrea metropolitana de Barcelona – AMB .